HUR SER AVLOPPET UT I
DIN VILLA / DITT RADHUS?

Närmare 80% av Sveriges villor och radhus byggda innan 1970 har kvar avlopp och rör i betong eller gjutjärn. Gjutjärns- och betongrör
har en begränsad livslängd och slits sönder vilket innebär ökad risk för vattenskador, mögel och stundtals besök av råttor.

Ta reda på vilket skick
dina avlopp är i ditt radhus, fritidshus eller villa!
Kostnadsfritt!

Boka en avloppfilmning med en av våra avloppsspecialister för att ta reda på skicket på dina avlopp i ditt radhus, fritidshus eller din villa. Du förbinder dig inte till något och filmningen är helt kostnadsfri!

Vad är en avloppsfilmning?

  • Vår specialist filmar och ser över skicket i era avlopp
  • Vi går igenom filmen tillsammans med dig i realtid
  • Ta reda på om det finns ackumuleringar som orsakar pluggar i rören
  • Förekommer en eventuell vattenskada
  • Om avloppsrör måste åtgärdas, får du ett gratis offert för avloppshantering under samma besök.

Fyll i dina uppgifter:

Vänligen fyll i dina uppgifter här för så att vi kan kontakta dig!

VILL DU VETA VAD RELINING KOSTAR?

HAR DU FÅTT OFFERT FRÅN ANNAN AKTÖR?

Med vår Offertgenerator så kan du inom kort få en överblick på vad det kommer att kosta 
att utföra en renovering med relining i din villa eller ditt radhus!

OFFERTFÖRFRÅGAN