Relining gör defekta rör som nya.
På ett enkelt och väl beprövat sätt,
och till en betydligt bättre kostnad
renoverar vi befintliga rör och
ledningar på plats.

Relining tar bara en bråkdel av den
tid som ett traditionellt byte av hela
ledningen eller stammen skulle göra.